Naši sertifikati

Visoki standardi. Još viši kvalitet.

Postizanje najvišeg mogućeg kvaliteta i svežine proizvoda je osnovni prioritet. Zato sve naše proizvode obrađujemo i pakujemo u skladu sa najnovijim IFS programom i HACCP standardima – između mnogih drugih. Naš nedavni IFS rezultat od 99% i naše brojne godišnje ponovne sertifikacije dokazuju našu posvećenost. Možete se osloniti na nas!

Partneri