Identifikacioni podaci

PUN NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVADruštvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Stanić, Arilje
MATIČNI BROJ7853742
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ PIB100786521
SKRAĆENI NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVAD.O.O. Stanić Arilje
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICAMilan Stanić
PODACI O SEDIŠTUVojvode Stepe bb, 31230 Arilje, Srbija
MESTO I OPŠTINAArilje
BROJ TELEFONA+381313892234
BROJ FAX-A+381313893234
E-MAILoffice@stanic.co.rs
OPIS ŠIFRE DELATNOSTIOstala prerada i konzervisanje voća
ŠIFRA DELATNOSTI POVRĆA1039