Kvalitet

1. Ni jedna malina ne izmiče našoj kontroli

Kvalitet našeg voća se pažljivo ispituje, od polja do tanjira. To znači da ni malina – ni kupina ili višnja – ne mogu da izbegnu našu kontrolu. Na terenu naši agronomi i poljoprivrednici redovno uzimaju uzorke voća i prate rast. Čim voće stigne u našu fabriku za preradu, naši kvalitetni timovi proveravaju sortu i veličinu, kvalitet. Tokom procesa proizvodnje naše voće prolazi kroz nekoliko faza čišćenja nakon čega slede vizuelni pregledi.

Naša proizvodnja ima svoju laboratoriju, gde proizvodi prolaze niz testova (fizički pregled i ispitivanja za utvrđivanje hemijskih i bakterioloških svojstava). Koristimo visokotehnološke sisteme (infracrveni, laseri, magneti i detekcija metala) kako bismo sprečili ulazak stranih materijala u naše proizvode tokom proizvodnje ili tokom faze pakovanja. Naravno, vizuelni pregled ostaje važan. Tokom završnog ispitivanja u laboratoriji proverava se sastav, težina i oznake.

2. Poštovanje prirodnih kvaliteta

Priroda proizvodi ukusno, zdravo, čisto voće. I Stanić ih čuva. Smanjivanjem udaljenosti između polja i fabrike i zamrzavanjem svih naših proizvoda vrlo brzo se zaključavaju svi njihovi hranljivi sastojci, vitamini i arome. Smrznuto voće je čisto, prirodno i savršeno sačuvano za uživanje.

3. 100% sledljivost

Da li želite da znate koji je farmer uzgajao malinu? Nema problema. Stanić ima ogromnu bazu podataka sa detaljima o svakom polju malina. Kada voće stigne u fabriku, dobija jedinstveni broj šarže koji se automatski prati tokom celog procesa proizvodnje. Kao rezultat toga, tačno znamo koja vrsta proizvoda se nalazi gde, u kojoj količini, kako tokom same prerade, tako i kasnije u skladištima. Ako se proizvodi isporučuju kupcu, ovi podaci se takođe prijavljuju u IT sistem. To osigurava da možemo savršeno pratiti gde i kada je vaša malina posađena i brana.

"Za naše proizvode zavisimo od prirode, pa smatramo svojom obavezom da čuvamo svoju okolinu na svaki mogući način."